Bijbellessen onbekende Bijbelgedeelten

In samenwerking met studenten van Driestar Hogeschool heeft de Bond van Zondagsscholen drie brochures uitgegeven met compleet uitgewerkte lessen over onbekende Bijbelgedeelten. De drie boekjes bevatten:

* Acht lessen over de profeet Ezechiel
* Zeven lessen over de profeet Jeremia
* Acht lessen over de brieven aan de zeven gemeenten van Klein Azie

Met deze brochures wil de Bond een handreiking bieden om ook deze onbekende stoffen te behandelen in de (zondagsschool)les. 

Naar verwachting zullen er nog meer brochures verschijnen.

De prijs bedraagt slechts € 1,50 per brochure en is te bestellen via de webshop. U vindt ze in de categorie 'Roosters en beloningspunten'