D.V. 13 september jaarvergadering

Agenda voor de 49e jaarvergadering 13 september 2019

 

 

Plaats:                       Kerkgebouw van de Ger. Gemeente te Krimpen a/d IJssel

Aanvang:                 19.30 uur

 

 

Vanaf 18.30 is het mogelijk om de materialen van het magazijn te bekijken en te bestellen.

 

 1. Opening door de voorzitter ds. J. de Kok
 2. Huishoudelijk deel
  1. Vaststelling van de notulen
  2. Jaarverslag van de secretaris
  3. Jaarverslag van de penningmeester, kascontrolecommissie
  4. Mededelingen
  5. Bestuursverkiezing. (De heer M. Vos is aftredend en niet herkiesbaar).
 3. Vertelling door dhr. Joh. Karens
 4. Pauze
 5. Vraaggesprek met dhr. Joh. Karens
 6. Afrondend huishoudelijk deel
  1. Uitslag bestuursverkiezing
  2. Rondvraag
  3. Afscheid dhr. M. Vos
  4. Jubilea
 7. Sluiting door de 2e voorzitter, dhr. B.W. Drost

 

Kandidaten voor de bestuursverkiezing:

 

 1. Mevr. J. Neels-Groothedde (aftredend en herkiesbaar)
  Mevr. N.E. Peters (leidinggevende zs IJsselmonde)
 2. Dhr. K. P Hoogerwerf (voorzitter zs Barendrecht)
  Dhr. B. ter Harmsel (oud-voorzitter zs. Berkenwoude)

 

Bekijk/download hier de uitnodiging