Jaarvergadering 2015

Agenda voor de 45e jaarvergadering 5 september 2015
Plaats:       Kerkgebouw van de Ger. Gemeente te Krimpen a/d IJssel
Aanvang:  9.30 uur

Vanaf 8.30 uur is de zaal open om de materialen te bezichtigen

 1. Opening door de voorzitter ds. A. Schot
 2. Vaststelling van de notulen
  (Afgedrukt in het boekje met het referaat van ds. A. Verschuure)
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Jaarverslag van de penningmeester, kascontrolecommissie
 5. Mededelingen
 6. Bestuursverkiezing

A.   Dhr. L. van der Ham
               (sectordirecteur vmbo Driestar, woonplaats Krimpen a/d IJssel)
       Dhr. G. Oosterom
               (ouderling en voorzitter zs Moerkapelle)

B.   Dhr. B. Drost (aftredend en herkiesbaar)
      Dhr. J. Versluis (bestuurslid zs. Stolwijk)

C.  Mevr. L. Beyer (aftredend en herkiesbaar)
     Mevr. G. Van Belzen-Verrips (leidinggevende zs. Leerdam)

 1. Lezing door  ds. G.W.S. Mulder
 2. Pauze, gelegenheid om materiaal te bezichtigen en te bestellen
 3. Uitslag bestuursverkiezing
 4. Beantwoording van de schriftelijke (en eventuele mondelinge) vragen
 5. Afscheid van dhr. D. Peters
 6. Jubilea
 7. Rondvraag
 8. Sluiting door de 2e voorzitter, dhr. D. Peters

Download de uitnodiging en/of de agenda