Jaarvergadering 2016

Agenda voor de 46e jaarvergadering 10 september 2016
Plaats:         Kerkgebouw van de Ger. Gemeente te Krimpen a/d IJssel
Aanvang:    9.30 uur

 1. Opening door de voorzitter ds. A. Schot
 2. Vaststelling van de notulen
                        (Afgedrukt in het boekje met het referaat van ds. G.W.S. Mulder)
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Jaarverslag van de penningmeester, kascontrolecommissie
 5. Mededelingen
 6. Bestuursverkiezing

A.        Ds. A. Schot (aftredend en herkiesbaar)

            Ds. S. Maljaars
 

B.        Dhr. M. Vos (aftredend en herkiesbaar)

           Dhr. K.P. Hoogerwerf (voorzitter zs Barendrecht)
 

C.        Mevr. J. Neels- Groothedde (aftredend en herkiesbaar)

Mevr.  A. Schouten-v. Klinken (secretaris en leidinggevende zs Poederoijen)
 

 1. Lezing door  mevr. A.M.P.C van Hartingsveldt-Moree
 2. Pauze
 3. Uitslag bestuursverkiezing
 4. Beantwoording van de schriftelijke (en eventuele mondelinge) vragen
 5. Rondvraag
 6. Sluiting door de 2e voorzitter, dhr. B.W. Drost

dowload uitnodiging en agenda (PDF bestand)