Jaarvergadering 8 september

Agenda voor de 48e jaarvergadering 8 september 2018

 

Plaats:       Kerkgebouw van de Ger. Gemeente te Krimpen a/d IJssel

Aanvang:  9.30 uur

 1. Opening door de voorzitter ds. A. Schot
 2. Vaststelling van de notulen
  (Afgedrukt in het boekje met het referaat van mevr. W. van Hell-Van Dijke)
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Jaarverslag van de penningmeester, kascontrolecommissie
 5. Mededelingen
 6. Bestuursverkiezing

Ds. A. Schot ziet zich genoodzaakt om zijn taak als voorzitter neer te leggen, in verband met zijn benoeming tot docent aan de Theologische School. Hij is daarom aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur heeft meerdere predikanten benaderd voor het vervullen van de ontstane vacature. Er is maar één kandidaat bereid gevonden. Het bestuur heeft daarom gemeend dit keer met een enkelvoudige voordracht te moeten werken. We rekenen op uw begrip in deze.

 • Ds. J. de Kok
 • Mevr. L.M. Beyer (aftredend en herkiesbaar)
  Mevr. N. Peters (leidinggevende zs IJsselmonde)
 • Dhr. B.W. Drost (aftredend en herkiesbaar)
  Dhr. T. Kaashoek (voorzitter zs. Benthuizen)
 • Dhr. L. van der Ham (aftredend en herkiesbaar)
  Dhr. B. ter Harmsel (oud-voorzitter zs. Berkenwoude)
 1. Lezing over 'De Drie-eenheid Gods' door  ds. W.J. Karels
 2. Pauze tot 11.30
 3. Uitslag bestuursverkiezing
 4. Beantwoording van de schriftelijke (en eventuele mondelinge) vragen
 5. Rondvraag
 6. Afscheid ds. A. Schot
 7. Jubilea
 8. Sluiting door de 2e voorzitter, dhr. B.W. Drost

Download de uitnodiging en/of de agenda