Jaarvergadering DV 2 september

Agenda voor de 47e jaarvergadering 2 september 2017

Plaats:      Kerkgebouw van de Ger. Gemeente te Krimpen a/d IJssel

Aanvang: 9.30 uur

 1. Opening door de voorzitter ds. A. Schot
 2. Vaststelling van de notulen
     (Afgedrukt in het boekje met het referaat van mevr. A.M.P.C van Hartingsveldt-Moree)
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Jaarverslag van de penningmeester, kascontrolecommissie
 5. Mededelingen
 6. Bestuursverkiezing

              A.   Mevr. A. van der Hoek (aftredend en herkiesbaar)
                     Mevr. E. van de Craats (leidinggevende zs Beekbergen)

              B.   Mevr. A. Schouten-v. Klinken (leidinggevende zs Poederoijen)
                     Mevr. G. Verrips (leidinggevende zs. Leerdam)

 1. Lezing door  mevr. W. van Hell-Van Dijke
  Thema: ‘Verschil mag er zijn; kinderen met gedragsproblemen op de zondagsschool’

   
 2. Pauze tot 11.30
 3. Uitslag bestuursverkiezing
 4. Beantwoording van de schriftelijke (en eventuele mondelinge) vragen
 5. Rondvraag
 6. Sluiting door de 2e voorzitter, dhr. B.W. Drost

De jaarvergadering is gepland op D.V. 2 september 2017 in Krimpen a/d IJssel.
Spreker: Mw. W. (Inge) van Hell-van Dijke (Helpende Handen)
Thema: ‘Verschil mag er zijn; kinderen met gedragsproblemen op de zondagsschool’

Aanvang vergadering: 9.30 uur

Download de uitnodiging en/of agenda