Jaarverslag 2016

Het ‘jaarverslag 2015-2016’ geeft inzicht in de werkzaamheden die in de betreffende periode door en voor de Bond zijn verricht.