Nieuwsbrief 1 2018

Beste leidinggevenden en andere betrokkenen bij de zondagsschool, 

In deze lijdenstijd ontvangt u weer de halfjaarlijkse nieuwsbrief. 

U vindt hierin een artikel over het belang van het aanleren van psalmen en hoe de zondagsschool 
daar een bijdrage aan kan leveren. 

En u kunt lezen van de zondagsschool van Lisse, die al 100 jaar het Woord aan het kinderhart mag 
leggen. 

Van harte gezegende uurtjes gewenst met 'uw' kinderen! 

Download de nieuwsbrief (pdf)