Nieuwsbrief 2 2017

INLEIDING Beste leidinggevenden, bestuursleden, In onze nieuwsbrief kijken we terug op de jaarvergadering. Het thema “Verschil mag er zijn” blijft elke les actueel. Daarom ook in deze nieuwsbrief een aantal verhalen uit de praktijk. Dank aan de zondagsscholen van Hardinxveld-Giessendam en Brakel voor hun bijdrage! We wensen u allen wijsheid toe in het omgaan met alle kinderen in uw klas. We hopen dat u geen last van hen hebt, maar dat u hen liefhebt; en hen - voor zover het ons mogelijk is - niet ver-hindert… Hartelijke groeten van het bestuur van de Bond van Zondagsscholen.

lees verder in de nieuwsbrief....       

nieuwsbrief dowloaden