Nieuwsbrief 2019-1

Hier kunt u de najaarsnieuwsbrief downloaden.

In deze nieuwsbrief willen we u weer informeren. Noteert u alvast de datum van de komende jaarvergadering?
Deze zal dit keer op een vrijdagavond zijn!
We gaan in de nieuwsbrief weer nader in op een praktisch onderwerp. Hoe bespreek je de vertelling
– ervoor en erna – met de kinderen? Ook twee zondagsscholen geven aan hoe zij dat doen.
We hopen dat het nuttig voor u zal zijn.
Zegen gewenst op uw zondagsschooluurtjes!

Nieuwsbrief