Nieuwsbrief 2020-1

U kunt hier de voorjaarsnieuwsbrief downloaden.

Geachte leidinggevende van de zondagsschool,
Houdt u op een aangepaste manier zondagsschool? Bijvoorbeeld door de kerktelefoon, aansluitend op de kerkdienst? De mogelijkheden zijn er vaak wel. Hoe het zij, het zondagsschoolseizoen loopt bijna ten einde. Een afsluiting is ook anders dan anders.
We willen u toch graag nog wat aanreiken voor de vertelling over Hemelvaart. Naast de aandachts-punten bij de roosterboekjes vindt u in deze nieuwsbrief meer achtergrondinformatie.
Ook laat de zondagsschool van Hoogeveen van zich horen.
We wensen u goede dagen van herdenken toe.