Vooraankondiging jaarvergadering

D.V. 17 september 2021 wordt de jaarvergadering van de Bond van Zondagsscholen gehouden. Meer informatie leest u hier.