Website online

Er is veel werk verzet om de site te bouwen en te vullen, maar nu is het zover. Alle artikelen waarover de Bond van Zondagsscholen beschikt zijn te bestellen in de webshop. Suggesties voor verbetering zijn welkom!