10 verschillende soorten

Afmetingen 24,5 x 16,5 cm.
 

Mozes in het biezen kistje

Mozes en de koperen slang

Bileam en de sprekende ezel

David huppelt voor de ark

Elia bij de weduwe te Zarfath

Jozef en Maria op weg naar Bethlehem

De Wijzen uit het Oosten

Gelijkenis van het zaad

De vrouwen en het geopende graf

Bekering van Saulus

Artikelnummer KL61

Prijs: € 1,40