Boekje met 15 lezingen van de jaarvergaderingen.

Uitgegeven ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Zondagsscholenbond in 2011.

Prijs: € 5,00