Handige brochure voor de leidinggevenden met aandachtspunten bij de vertellingen.

Bevat van de 3 roosters de teksten en psalmversjes.

artikelnummer: RO14-0L

Dit is deel 1 van de 2de cyclus.

Thema’s in de periode augustus – december 2014

Paulus in Jeruzalem
Paulus voor de rechters
Paulus redding en einde
De Heere schiep de hemel en de aarde
De Heere schiep de mens naar Zijn beeld
De Heere gaf kinderen naar hun beeld
De Heere oordeelt
Gods trouw
Hoogmoed bestraft
Door de Heere geroepen
Kiezen of krijgen
Abraham zwak en sterk in het geloof
Aangehoord en aangezien
Een eeuwig verbond
Abraham als voorbidder
Verhoring van het gebed
Mij geschiede naar Uw woord
Johannes is zijn naam
Prijs: € 4,00