Handige brochure voor de leidinggevenden met aandachtspunten bij de vertellingen.

Bevat van de 3 roosters de teksten en psalmversjes.

artikelnummer: RO20-0L

 

Dit is deel 1 van de 3de cyclus.

Thema’s behandeld in de periode augustus - december 2020:

1. De tweede zendingsreis 3

2. In Efeze

3. Paulus naar Jeruzalem

4. Paulus in Jeruzalem

5. Paulus voor de rechters

6. Paulus redding en einde

7. De Heere schiep de hemel en de aarde

8. De Heere schiep de mens naar Zijn beeld

9. De Heere gaf kinderen naar hun beeld

10. De Heere oordeelt

11. Gods trouw

12. Hoogmoed bestraft

13. Door de Heere geroepen

14.  Kiezen of krijgen

15. Abraham zwak en sterk in het geloof

16. Verhoring van het gebed

17. Mij geschiede naar uw woord

18. Johannes is zijn naam

Prijs: € 4,00