Handige brochure voor de leidinggevenden met aandachtspunten bij de vertellingen.

Bevat van de 3 roosters de teksten en psalmversjes.

artikelnummer: RO15-L

Dit is deel 2 van de 2de cyclus.

Thema’s behandeld in de periode januari – juli 2015:

Besnijdenis en voorstelling in de tempel
Het Kind aangebeden en verworpen
In de tempel
Johannes de Doper en de doop van Jezus
Geen duimbreed geweken
De eerste discipelen
Op de bruiloft te Kana
Op het paasfeest in Jeruzalem
Levend water
Op zand of op de rots gebouwd
Gethsémané
Voor Pilatus
Gestorven en begraven
Pasen
Van verdriet en blijdschap
De Emmaüsgangers
Uw zoon leeft
De jongeling uit Naïn
Het dochtertje van Jaïrus
Hemelvaart
Pinksteren
Bij de Schone Poort
Ananias en Safira
Oordeel en genade
Twee moeders, twee zonen
Izak geofferd
Het huwelijk van Izak
De meerdere en de mindere

Prijs: € 4,00