Handige brochure voor de leidinggevenden met aandachtspunten bij de vertellingen.

Bevat van de 3 roosters de teksten en psalmversjes.

artikelnummer: RO21-L

 

Dit is deel 2 van de 3de cyclus.

Thema’s behandeld in de periode januari – juli 2021:

1. De voorstelling in de tempel

2. Het Kind aangebeden en verworpen

3. In de tempel

4. Johannes de Doper

5. Geen duimbreed geweken

6. De eerste discipelen

7. Op de bruiloft te Kana

8. Op het paasfeest in Jeruzalem

9. Levend water

10. Op zand of op de rots gebouwd

11. Gethsémané

12. Voor Pilatus

13. Gestorven en begraven

14. Pasen

15.  Van blijdschap en verdriet

16. De Emmaüsgangers

17. Uw zoon leeft

18. De jongeling uit Naïn

19. Het dochtertje van Jaïrus

20. Hemelvaart

21. Pinksteren

22. Bij de Schone Poort

23. Ananias en Saffira

24. Aangehoord en aangezien

25. Een eeuwig verbond

26. Abraham als voorbidder

27.Oordeel en genade

28. Twee moeders, twee zonen

29. Izak geofferd

Prijs: € 4,00