Handige brochure voor de leidinggevenden met enkele aandachtspunten bij de vertellingen.

Bevat van de 3 roosters de teksten en psalmversjes.

artikelnummer: RO18-L

Dit is deel 8 van de 2de cyclus.

Thema’s behandeld in de periode januari – juli 2018:

De wijzen uit het Oosten
In de tempel
Op het Loofhuttenfeest
Gij hebt Hem gezien
Tussen vijanden en vrienden
De kinderen en de jongeling
Bartimeüs
Zacheüs
Zalving en verraad
Gethsémané
Voor Pilatus
Gestorven en begraven
Pasen
Blijdschap en verdriet
De Emmaüsgangers
Het koninkrijk der hemelen (I)
Het koninkrijk der hemelen (II)
De rijke dwaas
Hemelvaart
Pinksteren
De bekering van Paulus.
De rondreis van Petrus
Bij Cornelius
Vervolging
David aan het hof
David en Jonathan
David vlucht voor zijn leven
David spaart Saul

Prijs: € 4,00