Prachtige wandplaat met “Het Onze Vader”

Op de achterzijde een korte toelichting.

A4 formaat op stevig papier


Toelichting bij 'Het Onze Vader'

'Het Onze Vader' wordt ook wel 'Het gebed des Heeren' genoemd. Dit gebed staat in Mattheüs 6:9-13 en verkort in Lukas 11: 7 -4. Het wordt toegelicht in de Heidelbergse Catechismus in de zondagen 45 t/m 52.
De toelichting op de achterzijde is hierop gebaseerd en tevens op de kanttekeningen bij de genoemde Schriftgedeelten.

Prijs: € 1,50