Links

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten biedt regelmatig een cursus vertellen aan. Zeer nuttig voor leidinggevenden van de zondagsschool.

Het deputaatschap voor Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten biedt materialen aan die u ook goed kunt gebruiken bij het zondagsschoolwerk.

Op de site www.onderwijsenisrael.nl staat veel informatie over het land van de Bijbel.

Op de website www.bijbelsopvoeden.nl is veel materiaal te vinden dat gebruikt kan worden bij Bijbelonderwijs in gezin kerk en (zondags)school.