Links

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten biedt regelmatig een vertelcursus aan. Zeer nuttig voor leidinggevenden van de zondagsschool.

Het deputaatschap voor Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten biedt materialen aan die u ook goed kunt gebruiken bij het zondagsschoolwerk.

Op de site www.onderwijsenisrael.nl staat veel informatie over het land van de Bijbel.