Over ons

Bij de Bond van Zondagsscholen van de Gereformeerde Gemeenten zijn ruim 50 plaatselijke zondagsscholen aangesloten.

Het doel van de Bond is de kinderen op de bij haar aangesloten zondagsscholen onder de beademing van Gods Woord te brengen.

Daartoe zetten we verschillende middelen in. Te denken valt aan:

-het bevorderen van de oprichting en instandhouding van zondagsscholen;
-het geven leiding en voorlichting aan hen die op de zondagsscholen werken;
-het uitgeven en verspreiden van boeken, geschriften, periodieken, kaarten, platen, roosters, enz.;
-het beleggen van vergaderingen.

De inkomsten bestaan uit:

-contributie van leden;
-bijdragen van donateurs/kerkenraden;
-opbrengsten uit de magazijnverkoop;

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Ds. J. de Kok (voorzitter), Sint Annaland
Dhr. B.W. Drost (2e voorzitter), Waddinxveen
Mevr. G. van Belzen-Verrips (secretaris), Leerdam
Dhr. L. van der Ham (penningmeester), Krimpen aan den IJssel
Mevr. L.M. Beyer, Kesteren
Mevr. A. van der Hoek, Waddinxveen
Dhr. K.P. Hoogerwerf, Rotterdam
Dhr. P. Kieviet, Sommelsdijk
Mevr. A. Neels-Groothedde, Capelle aan den IJssel

Alle betrokkenen zijn onbezoldigd verbonden aan de bond.

De Bond van Zondagsscholen van de Gereformeerde Gemeenten is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en valt onder de groepsbeschikking van de Gereformeerde Gemeenten. Dat houdt in dat uw giften aan de Bond van Zondagsscholen aftrekbaar zijn van de belasting.

Het fiscaal nummer van de Bond is: 8165.98.137

Het financieel verslag van de Bond treft u hier aan.