De Heere Jezus heeft gelijkenissen verteld om zaken van het Koninkrijk der hemelen te verklaren. Ontdekkend onderwijs voor Zijn discipelen, bedekkend onderwijs voor de goddelozen. Om dit onderwijs te verduidelijken heeft Henk van de Brink van 26 gelijkenissen originele, sprekende schilderijen gemaakt.

Op scholen, catechisaties, verenigingen en voor evangelisatiedoeleinden is behoefte aan bruikbaar visueel uitdeelmateriaal. Om aan deze behoefte tegemoet te komen zijn deze miniposters van gelijkenissen uit de Bijbel op A4 formaat gedrukt en op de achterzijde voorzien van een vertelling hierover met erbij horende gespreksvragen. Hierdoor is elke plaat een blijvende herinnering aan een (behandelde) gelijkenis en kan deze plaat nuttig zijn bij de huisgodsdienst of als evangelisatiemiddel.

Formaat: A4

Prijs per set: € 26,00

Illustraties: Henk van den Brink

Tekst:   M.J. Ruissen 

Prijs: € 26,00