Een zendingsverhaal

Samen met haar man is Corrie van Donkersgoed-Hoek jaren in Afrika en later in Zuid-Amerika geweest om de mensen de blijde boodschap van het heil van de Heere Jezus te vertellen. Voorvallen uit het leven van alledag heeft zij toen verwerkt in een aantal leuke, postitief-christelijke kinderboekjes.

Er zijn 9 titels, en deze staan als aparte producten op onze website

Een afrikaans jongentje
Van een meisje en haar hondje
Het moeilijke plan
Het venster in de hemel
Roberto
Schoenpoetsertje en...?
Mbwake
De kleine herder
De lange reis die toch nog goed afliep

Prijs: € 1,75