Drie kerstverhalen.

In deze bundel staan de volgende verhalen:

“En ten laatste zond Hij tot hen Zijn Zoon…”, door: M. Vos

Licht in de duisternis – uit het leven van John Paton, naverteld door: Diederic Kloosterman

Zegen op een leesles, naverteld door: A. van der Hoek

Art.nr. KV13

Prijs: € 2,95